Wyniki badań jakości wody

 

                                         ......................................................................... wyniki z dni : 30-01-2020 

                                         ......................................................................... wyniki z dni : 22-11-2019

                                         ......................................................................... wyniki z dni : 19-07-2019

......................................................................... wyniki z dni : 30-04-2019

......................................................................... wyniki z dni : 12-04-2019

......................................................................... wyniki z dni : 27-09-2018

......................................................................... wyniki z dni : 22-11-2018