Wyniki badań jakości wody

                                          ......................................................................... wyniki z dni : 15-01-2021

                                          ......................................................................... wyniki z dni : 06-11-2020

                                          ......................................................................... wyniki z dni : 04-09-2020

                                          ......................................................................... wyniki z dni : 14-04-2020

                                         .......................................................................... wyniki z dni : 30-01-2020 

                                         .......................................................................... wyniki z dni : 22-11-2019

                                         .......................................................................... wyniki z dni : 19-07-2019

                                          ......................................................................... wyniki z dni : 30-04-2019

 ......................................................................... wyniki z dni : 12-04-2019

 ......................................................................... wyniki z dni : 27-09-2018

 ......................................................................... wyniki z dni : 22-11-2018