Fakturę za dostawę wody i odprowadzanie ścieków można zapłacić:

 

  • gotówką, inkasentowi bezpośrednio po wystawieniu faktury – bez opłaty prowizyjnej

  • w kasie przedsiębiorstwa w Strzelcach 15A w dni robocze – bez opłaty prowizyjnej

    ( kasa nie przyjmuje płatności kartami )

  • przelewem na numer konta widniejącego na wystawionej fakturze

  • gotówką na poczcie, innych bankach i instytucjach pośredniczących w przekazywaniu wpłat

 

Harmonogram odczytów

 

  • Pozostali odbiorcy rozliczani są w cyklu 1-miesięcznym, odczyty wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych dokonywane są w miarę możliwości kalendarzowych.

  • Gospodarstwa domowe rozliczane są w cyklu 2-miesięcznym.

Odczyty wodomierzy oraz urządzeń pomiarowych dokonywane są w miarę możliwości pogodowych.

 

Miesiące nieparzyste ( styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad )

 

Lp. Miejscowość

1 Gola Świdnicka

2 Gruszów, Stefanowice

3 Tąpadła

4 Wiry

5 Wirki

6 Mysłaków

7 Kątki

8 Sady

9 Zebrzydów

 

Miesiące parzyste ( luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień)

 

Lp. Miejscowość

1 Tworzyjanów

2 Strzelce

3 Chwałków

4 Szczepanów

5 Biała

6 Śmiałowice

7 Klecin, Krasków

8 Marcinowice