ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

"SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ -

PRZESYŁ STRZELCE - SZCZEPANÓW

- OBRĘB SZCZEPANÓW"

 

Zapytanie ofertowe "Sieć kanalizacji sanitarnej - przesył Strzelce - Szczepanów - obręb Szczepanów":  dokument do pobrania tutaj.

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

 Formularz ofertowy  Załącznik nr 1
 Projekt umowy  Załącznik nr 2
 Przedmiar robót  Załącznik nr 3
 Mapa z lokalizacją  Załącznik nr 4
 RODO - informacje  Załącznik nr 5

 

 


 

Ogłoszenie - Umowa

Ogłoszenie - Umowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

 w postępowaniu: „Sieć kanalizacji  

sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce”

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

 

Zapytanie ofertowe "Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce":  dokument do pobrania tutaj.

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  Informacja
 Formularz ofertowy  Załącznik nr 1
 Projekt umowy  Załącznik nr 2
 Wykaz wykonanych robót  Załącznik nr 3
 Wykaz kadry  Załącznik nr 4
 Dokumentacja budowlana  Załącznik nr 5
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  Załącznik nr 6
 Przedmiar robót - KS Strzelce  Załącznik nr 7
 Specyfikacja tłoczni ścieków  Załącznik nr 8
 Zestawienie rzeczowo-finansowe  Załącznik nr 9
 Parametry oferowanej tłoczni ścieków  Załącznik nr 10
 Zapytanie ofertowe zmiany - Strzelce  Zmiany
 Zapytanie ofertowe zmiany - korekta - Strzelce  Zmiany korekta   Schemat tłoczni   Opis sterowania tłoczni
 Odpowiedzi na zapytania  Odpowiedzi
 Zawiadomienie o wyborze ofert przetargowych  Zawiadomienie o wyborze ofert przetargowych