W związku z awarią na sieci wodociągowej (uszkodzenie rury przez wykonawców robót TELFA) przy ul. Mickiewicza w Marcinowicach może dojść do spadku ciśnienia wody, a w niektórych miejscach do jej braku. Awaria jest usuwana na tą chwilę nie wiadomo jak długo potrwa, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.