W związku z licznymi zgłoszeniami problemów w zakresie dostawy wody informujemy, że cały czas podejmujemy działania w celu uregulowania powyższej sytuacji i wyeliminowaniu skutków awarii na sieci wodociągowej. Awaria powinna zostać usunięta do godz. 17:00 dnia 5-10-2022 r.