W dniu 28-10-2022 możliwa przerwa w dostawie wody w miejscowości Marcinowice, osiedle po prawej stronie od drogi 35 w kierunku Wrocław-Świdnica. W wyniku prac budowlanych na osiedlu jw. została uszkodzona sieć wodociągowa. Na skutek awarii mogą występować chwilowe zmiany koloru wody. Po usunięciu awarii pracownicy ZUWIK, dokonają płukania sieci w miejscowości Marcinowice.