Ogłoszenie

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

Informujemy, że w miesiącu kwietniu 2022 r. nastąpi zmiana Inkasenta zbierającego opłaty za pobór wody oraz stany wodomierzy w następujących lokalizacjach:

– Tworzyjanów

– Strzelce

– Chwałków

– Szczepanów

– Biała

– Śmiałowice

– Klecin

– Krasków

– Marcinowice

 

Inkasent posiada zaświadczenie w celu identyfikacji poświadczone pieczęcią Spółki oraz Prezesa Zarządu.