W związku z przywróceniem wody do sieci wodociągowej radzimy przed ponownym użyciem urządzeń gospodarstwa domowego kilkukrotnie wypłukać swoją instalację wewnętrzną, tak aby pozbyć się zalegającej wody. Pozwoli to na uniknięcie zabrudzenia, zatkania sitek, membran w pralkach, zmywarkach itp.

Odkręć wszystkie dostępne krany w swoim obiekcie, pozwoli to na objęcie płukaniem całej wewnętrznej instalacji wodociągowej. Czynność należy powtórzyć dwukrotnie.