W miejscowości Strzelce na przyłączu domowym doszło do uszkodzenia rury. W związku z powyższym została zamknięta sieć wodociągowa dla posesji od 50a do 49 (droga gminna na wprost od plebanii), oraz dla posesji od 50 do 51a. Awaria jest usuwana na tą chwilę nie wiadomo jak długo potrwa, prosimy o wyrozumiałość i cierpliwość.