Z powodu awarii sieci wodociągowej może nastąpić przerwa w dostawie wody. Awaria jest usuwana niestety na tą chwilę nie wiadomo jak długo nie będzie wody.