ul. Strzelce 15A, 58-124 Marcinowice

Zgłaszanie awarii tel. 748 504 016

Ochrona danych RODO

ZUWIK STRZELCE

Ochrona Danych RODO

Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o. realizując regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w celu odpowiedniego wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) stosuje poniżej wyszczególnione wzory dokumentów (klauzule informacyjne).

Klauzule te dołączane są do odpowiednich dokumentów sporządzanych w spółce w sposób potwierdzający zapoznanie danej osoby z ich treścią.

Możliwe jest również zapoznanie się z treścią poniższych klauzul oraz ich wydrukowanie klikając w poniższe linki w tabeli.

Kontakt - Inspektor danych osobowych ZUWiK Strzelce

Adres e-mail

krzysztof.olejniczak@comars.pl

Telefon

609 01 04 02