OGŁOSZENIE
Zakładu Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15a, 58-124
Marcinowice
ogłasza nabór na stanowisko:
Inspektor ds. ekonomicznych- kosztowiec

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów księgowych.
2. Dekretowanie oraz wprowadzanie do programu księgowego dokumentów kosztowych i faktur sprzedaży.
3. Rozliczanie i księgowanie wyciągów bankowych, wprowadzanie przelewów do banku.
4. Uzgadnianie kont rozrachunkowych.
5. Prowadzenie spraw związanych z ubezpieczeniami grupowymi.
6. Sporządzanie sprawozdań do GUSu.
7. Prowadzenie kasy, w tym:
– przyjmowanie wpłat, realizacja wypłat sporządzanie dowodów KP i KW,
– sporządzanie raportów kasowych, uzgadnianie stanu gotówki,
– odprowadzanie gotówki do banku,
– załatwianie spraw bankowych
8. Prowadzenie spraw związanych z dotacjami zewnętrznymi.
9. Inne obowiązki na zlecenie głównego księgowego oraz zarządu.
Wymagania:
1. Wykształcenie wyższe lub średnie.
2. Co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku administracyjno-biurowym. w przypadku wykształcenia wyższego, lub 2 letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego.
3. Dobra umiejętność obsługi komputera, w tym: praca w systemie operacyjnym WINDOWS, obsługa aplikacji biurowych, tj. Microsoft Office (Excel – arkusz kalkulacyjny), mile widziana umiejętność obsługi programów księgowych.
4. Zaangażowanie w wykonywaną pracę
5. Posiadanie prawa jazdy kat. B
Oferujemy:
1. Umowa o pracę na czas określony 6 m-cy, przedłużona – na czas nieokreślony
2. Możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia
3. Stabilne warunki zatrudnienia w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku
Do zgłoszenia należy dołączyć:
• list motywacyjny , CV
• Oświadczenie o kwalifikacjach potwierdzających spełnienie wyżej wymienionych warunków.
Prosimy o podanie w CV klauzuli:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb obecnych oraz przyszłych
rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 nr 101,
poz. 2926)
Kompletne oferty należy składać w zamkniętych kopertach w Zakładzie Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o.o.
lub przesłać pocztą na adres:
Zakład Usług Wodnych i Komunalnych Sp. z o. o., Strzelce 15a, 58-124 Marcinowice
lub przesłać na adres e-mail: prezes-zuwik@gmail.com
w terminie do 10.01.2024 r. godz. 11 00
Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 607865719.

 

Prokurent
/-/ Ryszard Porębski

Załączniki:

Pełna treść ogłoszenia