ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ –Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

Zapytanie ofertowe polegające na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do granic działek oraz zaprojektowanie i wybudowanie odcinka sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic działek, w miejscowości Wirki dz. nr 390.

dokumenty do pobrania tutaj

__________________________________________________________

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

  1. Formularz ofertowy:
  2. Projekt umowy
  3. Dokumentacja projektowa
  4. Koncepcja projektowa