ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJ

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

„SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ –

PRZESYŁ STRZELCE – SZCZEPANÓW

– OBRĘB SZCZEPANÓW”

 

Zapytanie ofertowe „Sieć kanalizacji sanitarnej – przesył Strzelce – Szczepanów – obręb Szczepanów„:  dokument do pobrania tutaj.

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

 Formularz ofertowy  Załącznik nr 1
 Projekt umowy  Załącznik nr 2
 Przedmiar robót  Załącznik nr 3
 Mapa z lokalizacją  Załącznik nr 4
 RODO – informacje  Załącznik nr 5