ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY PRZETARGOWEJZawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert – informacje

Odpowiedzi na zapytania do przetargu – odpowiedzi

Zapytanie ofertowe „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce etap II” – dokument do pobrania tutaj.


Załączniki do pobrania i wypełnienia:

Formularz ofertowy:

Załącznik nr 1

Projekt umowy:

Załącznik nr 2

Przedmiar robót Strzelce:

Załącznik nr 3

Mapy z lokalizacją sieci:

Załącznik nr 4

Dokumentacja techniczna:

Załącznik nr 5

Specyfikacja techniczna:

Załącznik nr 6

Przyłącze energetyczne przepompowni oraz wytyczne do przepompowni:

Załącznik nr 7

Zestawienie rzeczowo-finansowe:

Załącznik nr 8 (pdf)  Załącznik nr 8 (xls)

Wykaz wykonanych robót:

Załącznik nr 9

Parametry oferowanej przepompowni ścieków:

Załącznik nr 10

Wykaz kadry:

Załącznik nr 11

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

Załącznik nr 6 do Projektu umowy

Uzupełnienie do załącznika nr 5 (część rysunkowa):

Uzupełnienie do załącznika nr 5 (do Dokumentacji technicznej)