Ogłoszenie – Umowa

Ogłoszenie – Umowa

 

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

w postępowaniu: „Sieć kanalizacji

sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce”

Zawiadomienie o wyborze oferty przetargowej

 

Zapytanie ofertowe „Sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Strzelce„:  dokument do pobrania tutaj.

Załączniki do pobrania i wypełnienia:

 Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  Informacja
 Formularz ofertowy  Załącznik nr 1
 Projekt umowy  Załącznik nr 2
 Wykaz wykonanych robót  Załącznik nr 3
 Wykaz kadry  Załącznik nr 4
 Dokumentacja budowlana  Załącznik nr 5
 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  Załącznik nr 6
 Przedmiar robót – KS Strzelce  Załącznik nr 7
 Specyfikacja tłoczni ścieków  Załącznik nr 8
 Zestawienie rzeczowo-finansowe  Załącznik nr 9
 Parametry oferowanej tłoczni ścieków  Załącznik nr 10
 Zapytanie ofertowe zmiany – Strzelce  Zmiany
 Zapytanie ofertowe zmiany – korekta – Strzelce  Zmiany korekta   Schemat tłoczni   Opis sterowania tłoczni
 Odpowiedzi na zapytania  Odpowiedzi
 Zawiadomienie o wyborze ofert przetargowych  Zawiadomienie o wyborze ofert przetargowych