W związku ze wzrostem ryzyka namnażania się bakterii z rodzaju Legionella w instalacjach wewnętrznych zarząd spółki podjął działania mające na celu zmniejszenie zagrożenia. W czwartek dn. 31.08.2023 zostanie zdezynfekowana sieć wodociągowa. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji organicznych i likwidację zarzewia skażenia mikrobiologicznego.