UWAGA – GMINA MARCINOWCIE  13.02.2022

W związku z awarią na Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Strzelce informujemy, że mogą wystąpić przerwy w dostawie wody w miejscowościach na terenie gminy Marcinowice. Awaria jest obecnie usuwana.  Planowane naprawienie awarii do godz. 16:00 dnia 13 lutego 2022 r.