Prace na sieci w m. Biała są dzisiaj odwołane, więc woda nie będzie zakręcana. Mamy wyciek wody spod asfaltu w Marcinowicach na ul. Parkowej wjazd od ul. Spółdzielczej, w związku z tym musimy zakręcić wodę na tej sieci o godz.9:00 i usunąć awarię. Na tą chwilę nie można oszacować jak długo potrwa naprawa będziemy informować na bieżąco.